SharePoint 2010 – w oczekiwaniu na Visual Studio 2011 cz. 2

 

Po zapoznaniu ze zmianami jakie na nas czekają przy budowie Content Type’ów przy pomocy Visual Studio 2011 zobaczmy jakich zmian możemy się spodziewać jeśli chodzi o tworzenie list. Zacznijmy zatem od dodania nowego elementu do projektu:

vs2011 new list

Pierwszą zmianę widzimy już na tym etapie, a mianowicie nie dostajemy już wyboru, czy chcemy utworzyć List Definition czy List Instance. Miejsce tych dwóch elementów zastąpił jeden nowy o nazwie “List”. Po dodaniu tego elementu widzimy w Solution Explorerze, że w projekcie utworzona została struktura taka, jak byśmy dokonali w starym stylu dodania List Definition wraz z instancją listy:

vs2011 solution explorer

Po dodaniu nowej listy przechodzimy do nowego designera, który ma za zadanie pomóc nam przy tworzeniu list:

vs2011 new list added

Do dyspozycji otrzymujemy trzy zakładki: List, Views oraz CommonProperties. Ostatnia zakładka odpowiedzialna jest za ustawienie właściwości listy takich jak Nazwa listy, jej opis oraz url pod jakim lista znajdzie się na serwerze. Możemy również zdecydować, czy chcemy umieścić listę na Quick Launch’u oraz czy lista ma być ukryta czy też nie.

W pierwszej zakładce, której widok został przedstawiony na powyższym obrazku, mamy możliwość dodania istniejących kolumn, zarówno tych zainstalowanych na serwerze, jak i dopiero co utworzonych w projekcie VS. Mamy również możliwość dodania Content Type’a do listy:

vs2011 custom content type

Do listy o nazwie PersonsList dodany został utworzony w poprzednim wpisie na blogu Content Type o nazwie ContentType1. Po tej czynności widok kolumn listy został uzupełniony o te, które zawarte zostały w dodanym Content Type’ie – w tym przypadku jedna kolumna o nazwie Person Name.

vs2011 after adding content type

Przechodząc do dobrze znanego nam pliku schema.xml widzimy, że zmiany zostały poprawnie odwzorowane w tym pliku, co zwalnia nas, przynajmniej w standardowych przypadkach, z konieczności ręcznej edycji wspomnianego pliku:

vs2011 after adding content type xml

W kolejnej zakładce designera dla list możemy zdefiniować nowe widoku dla listy lub zmodyfikować istniejące:

vs2011 list views

Również w tym przypadku zmiany poprawnie odwzorowywane są w pliku schema.xml:

vs2011 list views xml