SharePoint 2010 – w oczekiwaniu na Visual Studio 2011 cz. 1

 

W pierwszej odsłonie swoich zmagań z SharePoint’em chciałbym przedstawić pokrótce zmiany, jakie czekają na programistów SharePoint w nowej wersji Visual Studio (na dzień dzisiejszy jest to Microsoft Visual Studio 11 Version 11.0.40825.2 PREREL). Omawiane przeze mnie zmiany dotyczyć będą udogodnień wprowadzonych przy tworzeniu Content Type’ow oraz list. Już na pierwszy rzut oka widać tutaj zmiany na które z pewnością wielu programistów od dłuższego czasu czekało, bowiem nowa wersja VS oferuje nam designera, który ma na celu ułatwienie definiowania wcześniej wymienionych elementów. Z koncepcją designera dla Feature’ów i paczek dane było nam już się zaznajomić wraz z wersja VS2010, szkoda, że w owym czasie nie został wprowadzony również designer dla Content Type’ów a także wspomnianych już przeze mnie list.

Zobaczmy zatem najpierw jakie możliwości daje nam Visual Studio 2010, zaczynając od utworzenia projektu:

vs2010 new sharepoint element

Po wybraniu opcji “New Project” możemy utworzyć poza pustym projektem również szereg elementów składowych jak np. Content Type, czy List Definition bez konieczności umieszczania ich w projekcie SharePoint’owym. Wybierzmy jednak pusty projekt (podświetlona na szaro opcja na powyższym obrazku). Po jego utworzeniu, chcąc przystąpić do budowy Content Type’a dodajemy do projektu nowy element wybierając opcję Content Type:

vs2010 new content type

Jak można łatwo sprawdzić VS zajęło się dodanie nowego Content Type’a do istniejącego w projekcie Feature’a (o odpowiednim scope – web).  Jako tym bazowy został wybrany Item – po dwukrotnym kliknięciu w projekcie na nasz Content Type edytor przenosi nas do edycji pliku Elements.xml:

vs2010 new content type xml

Przystępując do budowy Content Type’a musimy zdefiniować nową Site Column wypełniając odpowiednie pola oraz generując nowy GUID dla tej kolumny. Następnie należy dodać referencję do zdefiniowanej Site Column. Nie jest to zbytnio skomplikowana czynność, w momencie gdy mamy jednak wiele kolumn czynność ta potrafi zabrać trochę czasu, a jakakolwiek pomyłka przy przeklejaniu kodu uniemożliwi poprawne zainstalowanie Content Type’a:

vs2010 site column

Zobaczmy teraz jak proces ten może usprawnić nowe VS. Zacznijmy ponownie od utworzenia nowego projektu. Już na tym etapie da się zauważyć zmiany, bowiem w nowej wersji liczba elementów które możemy utworzyć bez tworzenia najpierw pustego projektu jest bardzo ograniczona (widzimy jedynie możliwość utworzenia dwóch rodzajów Web Part’ów):

vs2011 new sharepoint element

Z kolejnych elementów możemy skorzystać standardowo dodając nowy element do projektu. Tutaj warto zwrócić uwagę na pojawienie się nowego elementu jakim jest Site Column, od której to zaczniemy tworzenie Content Type’a:

vs2011 site column

Po dodaniu Site Column o nazwie PersonName otwierany jest automatycznie plik Elements.xml, warto jednak zauważyć, że wiele z pól zostało już wypełnionych przez Visual Studio.

vs2011 new site column filled

Widzimy na powyższym obrazie m.in., że domyślnie założony został typ tekstowy, wygenerowany został GUID, a także słowa składowe nazwy zostały odpowiednio rozdzielone i wpisane do DisplayName. W dalszym ciągu definicja taka wymaga dalszej customizacji, jak np. zmiana typu itp. ale widać już postęp w porównaniu do poprzedniej wersji VS.

Przystąpmy dalej do budowy Content Type’a – po dodaniu tego elementu do projektu otwierany jest … no właśnie, w tym przypadku nie xml, ale nowy designer (warto zwrócić uwagę na to, że na etapie tworzenia domyślnie jako typ bazowy wybrany jest Item, dzięki czemu nie musimy za każdym razem przestawiać drop downa z domyślnego typu dla VS 2010 jakim było Announcements):

vs2011 new content type

W kolumnie DisplayName możemy wyszukiwać spośród dostępnych na serwerze Site Columns oraz jak widać także wśród tych stworzonych przez nas w projekcie. Po odnalezieniu odpowiedniej kolumny automatycznie wypełniany na podstawie definicji są kolumny Type oraz Required. Dzięki tej funkcjonalności, jeśli już posiadamy odpowiednie kolumny, to budowa Content Type’a  sprowadza się do ich wyklikania w designerze. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sprawdzili kod jaki wygenerował designer przechodząc do pliku Elements.xml – nie ma tutaj jednak większego zaskoczenia – zbudowany został on tak jakbyśmy sami wprowadzili odpowiedni kod:

vs2011 new content type filled

Widać więc, że nowe Visual Studio stara się ułatwić nieco życie programistom SP i chociaż częściowo odciągnąć od konieczności ręcznej edycji plików xml. Nie jest to zapewne milowy krok (nadal brakuje np. wyboru typu dla Site Column) ale zmiana ta powinna zostać doceniona jako krok w dobrym kierunku. W kolejnej odsłonie przekonamy się jakie zmiany czekają na nas w związku z tworzeniem list.